Khách hàng trên hết
Chấp nhận phê bình
Sản phẩm xuất sắc
Liên tục cải tiến

Cảm nhận khách hàng

(Sưu tầm từ Fanpage)

Fb17

Xem thêm Đánh giá tại Fanpage JiVi:
http://bit.ly/31N1aE6

Thế Mạnh

Thiết kế độc đáo

Làm bật lên cá tính cho người sử dụng.

Thủ công bền bỉ

Đường chỉ may tay tỉ mỉ từng chi tiết.

Nguyên liệu an toàn

Da bò tự nhiên, càng dùng càng bóng.